2020-2021 m. m. Nuotolinis mokymas(is)

NUOTOLINIO UGDYMO KOORDINAVIMO KOMANDA

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMOS(SI) TVARKA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLOSE KARANTINO SĄLYGOMIS
2020 m. lapkričio 25 d. Nr.1310

 

PAMOKŲ LAIKAS KARANTINO METU VYKDANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ(SI)
 
Nuo 2020-11-23, kol dėl karantino bus tęsiamas nuotolinis mokymas(is), dirbama pagal tokį pamokų ir pertraukų grafiką (vietoj buvusių dviejų ilgųjų pertraukų įvedama viena pailginta pietų pertrauka):
 
1.   8.00 –   8.45
2.   8.55 –   9.40
3.   9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
Pietų pertrauka 11.30-12.10
5. 12.10 – 12.55
6. 13.05 -  13.50
7. 14.00 – 14.45
          8. 14.55 – 15.40 
 
Direktorius  Z.Popovas
 
 

2019-12-02. Vilniaus regiono 9-12 kl. mokinių konferencija ,, Pavojai šių dienų socialinių problemų kontekste"

 

2019 m. gruodžio 2 d. Salomėjos Nėries gimnazijoje vyko koneferencija „Pavojai šių dienų socialinių problemų kontekste“.  Konferencijos tikslas – suteikti informacijos apie pavojus šių dienų socialiniame kontekste ir ugdyti mokinių sąmoningumą. Konferencijoje buvo išsikelti uždaviniai: ugdyti jaunuolių pagarbą įvairovei, žmogaus teisų suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai; suteikti informacijos apie socialinius pavojus XXI amžiuje; skatinti tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymą mokyklose; ugdyti mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą; formuoti jaunuolių bendravimo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius; įtraukti socialinius partnerius ir stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Konferencijos pradžioje labai įdomius pranešimus skaitė Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir Vilniaus apygardos prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė Redita Vinterytė. Pranešimus taip pat skaitė ir mūsų gimnazijos mokinės: 4 h klasės mokinė Eva Malyško skaitė pranešimą tema „Stereotipai mūsų aplinkoje“, o 4 a klasės mokinė Kamilė Kondratjeva skaitė pranešimą ir organizavo diskusiją tema „ Žmonių naivumas socialiniuose tinkluose“. Konferencijoje dalyvavo mokiniai, dalyvaujantys „Mentorystės mokykloje  ir socialinių kompetencijų ugdymo“ bei „Vyresniojo draugo“ programose. 

Virginija Ratiukienė

2019-06-19. ,,Pavasario žiedai šeimai"

      
   Minint Tarptautinę šeimos dieną, puoselėjant pagarbius tarpusavio santykius šeimoje ir bendruomenėje, stiprinant šeimos instituto sampratą visuomenėje, 2019 m. gegužės 16 d. gimnazijoje organizuotas renginys „Pavasario žiedas šeimai“ .