2019-12-02. Vilniaus regiono 9-12 kl. mokinių konferencija ,, Pavojai šių dienų socialinių problemų kontekste"

 

2019 m. gruodžio 2 d. Salomėjos Nėries gimnazijoje vyko koneferencija „Pavojai šių dienų socialinių problemų kontekste“.  Konferencijos tikslas – suteikti informacijos apie pavojus šių dienų socialiniame kontekste ir ugdyti mokinių sąmoningumą. Konferencijoje buvo išsikelti uždaviniai: ugdyti jaunuolių pagarbą įvairovei, žmogaus teisų suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai; suteikti informacijos apie socialinius pavojus XXI amžiuje; skatinti tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymą mokyklose; ugdyti mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą; formuoti jaunuolių bendravimo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius; įtraukti socialinius partnerius ir stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Konferencijos pradžioje labai įdomius pranešimus skaitė Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir Vilniaus apygardos prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė Redita Vinterytė. Pranešimus taip pat skaitė ir mūsų gimnazijos mokinės: 4 h klasės mokinė Eva Malyško skaitė pranešimą tema „Stereotipai mūsų aplinkoje“, o 4 a klasės mokinė Kamilė Kondratjeva skaitė pranešimą ir organizavo diskusiją tema „ Žmonių naivumas socialiniuose tinkluose“. Konferencijoje dalyvavo mokiniai, dalyvaujantys „Mentorystės mokykloje  ir socialinių kompetencijų ugdymo“ bei „Vyresniojo draugo“ programose. 

Virginija Ratiukienė

2019-06-19. ,,Pavasario žiedai šeimai"

      
   Minint Tarptautinę šeimos dieną, puoselėjant pagarbius tarpusavio santykius šeimoje ir bendruomenėje, stiprinant šeimos instituto sampratą visuomenėje, 2019 m. gegužės 16 d. gimnazijoje organizuotas renginys „Pavasario žiedas šeimai“ .