Dėl paramos gimnazijai (1,2 proc. pajamų mokesčio)

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (1,2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.
Nutarę  1,2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti deklaruodami savo metinius mokesčius elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formą (03 versija) ir ją teikia kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje: (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

Dėl dokumentų pristatymo į gimnazijos raštinę

Sutarčių  pasirašymas vyksta Vilniaus švietimo elektroninėje sistemoje.  Eilutės gale paspauskite geltoną mygtuką ,,suformuoti sutartį", o toliau vykdykite nurodymus.

Įstojusieji į gimnazijos raštinę (Įsruties 3) rugpjūčio 29-31 dienomis 8.00-12.00 ir 13.00- 16.00 val. pristato:
1) nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą (gali būti elektroninė);
2) vieną  mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm  mokinio pažymėjimui);
3) I  kl. gimnazistai pristato 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (turėti kopiją), II kl. gimnazistai – I klasės pasiekimų pažymėjimą, III kl. gimnazistai – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

 Gimnazijos raštinės telefono nr. 8-5-2307442.