2015. Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo rezultatai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų mažos vertės pirkime 261466 laimėjusia pripažinta mažiausią kainą pasiūliusi Gražinos Mackonienės įmonė.

Pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, su Gražinos Mackonienės įmone sudaryta maitinimo paslaugų teikimo sutartis. Sutartis sudaryta vieneriems metams su galimybe pratęsti sutartį vieneriems metams, bet ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.

2016. Informacija apie paslaugų sutartį

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 dalies punktu, informuojame, kad Vilniaus Pilaitės gimnazija po įvykusio mažos vertės pirkimo (apklausos būdu) pasirinko paslaugos tiekėją bei 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašė galutinio projekto išlaidų audito paslaugų sutartį su apskaitos ir kontrolės UAB ,,AUDITAS". Galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo kaina - 1998,00 eurai.