2023 m. Kroso estafečių varžybų trečios vietos laimėtojaiVilniaus  m. gimnazijų kroso estafečių varžybose mūsų vaikinai užėmė trečiąją vietą (iš 14 komandų). Kroso estafetėje dalyvavo: A.Voroneckis IIIa kl.,T. Gudan 4d kl., Š. Urbonas 4c kl. ir N. Budrikas 4c kl. Sveikiname ir dėkojame sportininkams už gražią pergalę.

Gimnazijos misija

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Gimnazijos vizija

Gimnazija - demokratiškai organizuota, aukštos kultūros, moderni, kūrybiška, atvira kaitai ir inovacijoms organizacija, užtikrinanti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę.

Pilaitės gimnazijos himnas

Ar nori išmokt
Tamsą skirt nuo šviesos?
Ar nori keliaut
Labirintais tiesos?

Ar reikia dainos?
Vėjo skrydžio, tylos...
Ar reikia drąsos
Klausti, klysti, ieškot...

Priedainis
Ištark taip ar ne!
Išdrįsk patikėt svajone!
Pilį statyk savyje
Paimki už rankos – eime!

Mes norim išmokt
Tamsą skirt nuo šviesos
Mes norim keliaut
Labirintais tiesos.

Mums reikia dainos.
Vėjo, skrydžio, tylos...
Mums reikia drąsos
Klausti, klysti, ieškot...

Priedainis
Ištark taip ar ne!
Išdrįsk patikėt svajone!
Pilį statyk savyje
Paimki už rankos – eime!

Istorija

Vilniaus Pilaitės gimnazija yra trijų gatvių apsupty: Įsruties, Tolminkiemio ir I.Kanto.
ev

1992 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto mero potvarkiu Nr. 136 mokyklai suteiktas Vilniaus 66-osios vidurinės mokyklos vardas.
Pirmuoju mokyklos direktoriumi paskirtas Kęstutis Armonas.
1992 m. rugsėjo 1 d. įvyko mokyklos atidarymo šventė.
1993/1994 m. m. išleista pirmoji abiturientų laida.
1994 m. birželio 21 d. Vilniaus miesto Tarybos Pirmininko potvarkiu Nr. 62 mokyklai suteiktas Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos vardas.
1995 m. lapkričio 7 d. mokyklos direktoriumi paskirtas Zotikas Popovas, nuo pat mokyklos veiklos pradžios dirbęs direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. mokykloje pradėta vykdyti kryptingo dailinio ugdymo programa.
Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla pertvarkyta į Pilaitės gimnaziją.

mok

m

 Pilaitė – naujas Vilniaus miesto mikrorajonas, dar tik kuriantis savo tradicijas ir formuojantis savo kultūrinę aplinką. Mokykla turi būti to kūrimo centre ir stengtis, kad jos ugdytiniai suvoktų svarbiausias gyvenimo vertybes ir tiesas: neprarastų savo etninių šaknų, natūralaus kalbos jausmo. Tai labai svarbu. Kitaip žmonės taps vieniši, pasimes technizuotame pasaulyje, praras tradicines vertybes, neįgis naujų.

 

2012

004m
2012 m. kovo mėn. mokykla minėjo 20-metį.