Kvietimas dalyvauti projekte ,,Vasara su knyga. Skaitymo iššūkis 2022"

            Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka nuo 2016 metų organizuoja nacionalinę akciją „Vasara su knyga“. Į projekto veiklas aktyviai įsijungia visos Lietuvos bibliotekos ir jų filialai, užsienio lietuvių bendruomenės. Svarbu pažymėti, jog tai ne tik atskirų bibliotekų, o regionų ir vietos bendruomenių skaitymo skatinimo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymas. Akcijos tikslas – skatinti visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, domėtis knygomis, dalytis informacija apie vertingą literatūrą bei skatinti skaitymą kaip laisvalaikio pomėgį.

Skaitymo skatinimo akcija vyksta tris mėnesius (birželio–rugpjūčio mėn.). Akcijos metu kviečiame visus šalies gyventojus dalyvauti „Skaitymo iššūkyje“: skaityti penkias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas. Perskaičius knygas dalyvių laukia prizų loterija.

            Daugiau informacijos: spaudoje, socialiniuose tinkluose, „Vasara su knyga“ svetainėje (http://vasarasuknyga.lt).

Norėdami užsiregistruoti rašykite projekto koordinatorei el. paštu odeta.maziliauskiene@amb.lt

 Vasara su knyga komanda