Ugdymo karjerai darbo grupė, darbo laikas

•  Laima Juškevičienė, tiksliųjų, gamtos mokslų, fizinio ugdymo ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, ugdymo karjerai grupės koordinatorė;
  Laima Pranskūnaitė, tikybos mokytoja, ugdymo karjerai konsultantė;
   Audronė Niūniavienė, informacinių technologijų mokytoja, ugdymo karjerai konsultantė.