2020-04-05. Dėl 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo gimnazijai

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.
Nutarę  2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti deklaruodami savo metinius mokesčius elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formą (03 versija) ir ją teikia kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje: (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)