2018-04-05. Dėl 2 procentų pajamų mokesčio skirimo gimnazijai

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.
Nutarę  2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti trimis būdais: