Pilaitės gimnazijos himnas

Ar nori išmokt
Tamsą skirt nuo šviesos?
Ar nori keliaut
Labirintais tiesos?

Ar reikia dainos?
Vėjo skrydžio, tylos...
Ar reikia drąsos
Klausti, klysti, ieškot...

Priedainis
Ištark taip ar ne!
Išdrįsk patikėt svajone!
Pilį statyk savyje
Paimki už rankos – eime!

Mes norim išmokt
Tamsą skirt nuo šviesos
Mes norim keliaut
Labirintais tiesos.

Mums reikia dainos.
Vėjo, skrydžio, tylos...
Mums reikia drąsos
Klausti, klysti, ieškot...

Priedainis
Ištark taip ar ne!
Išdrįsk patikėt svajone!
Pilį statyk savyje
Paimki už rankos – eime!