Pilaitės gimnazijos direkcinė taryba

Nuo 2021-09-01

 


Iki 2021-08-31


Direktorius
ZOTIKAS POPOVAS
II kvalifikacinės kategorijos vadovas
101 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-442, 867389195
e. p. zotikas.popovas@vilnius.lt


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VITA NEDZVECKAITĖ
104 kabinetas, tel. 868222728
e. p.
vita.nedz@gmail.com

Humanitarinių ir socialinių mokslų, meninio, technologinio ugdymo bei neformaliojo švietimo skyriaus vedėja RŪTA PAČKAUSKIENĖ 
II kvalifikacinės kategorijos vadovė 
202 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-978   
e.p. rutapackauskiene
@yahoo.com

Tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei pagalbos vaikui skyriaus vedėja LAIMA JUŠKEVIČIENĖ  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė
221 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-348, 868555430   
e.p.
laima.juskeviciene64@gmail.com