Mokinių parlamentas 2018

Prezidentė Greta Bieliūnaitė, IV h kl.
Kuratorius Paulius Bakanas, istorijos mokytojas metodininkas
Koordinatorė Rūta Pačkauskienė, skyriaus vedėja