Gimnazijos misija

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Gimnazijos vizija

Gimnazija - demokratiškai organizuota, aukštos kultūros, moderni, kūrybiška, atvira kaitai ir inovacijoms organizacija, užtikrinanti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę.