2020-05-21. Vyturio informacija


Mieli „Vyturio“ draugai,

laikas tiksi, o darbų nemažėja :) Birželio 29-ąją laukia nemenkas išbandymas – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Dvyliktokams pats laikas susigriebti, panaikinti spragas ir žingsniuoti į jį aukštai pakėlus galvą! ;)

Dalinamės, kokius privalomųjų ir konteksto autorių kūrinius galite rasti „Vyturyje“.
Patamsiname
 įgarsintus kūrinius, kuriuos rasite čia: http://bitly.com/vyturioknygos

Privalomi lietuvių literatūros autoriai:
- M. Mažvydas („Katekizmas“)
- M. Daukša („Prakalba į malonųjį Skaitytoją“)
- J. Radvanas („Radviliada“)
- M. K. Sarbievijus („Lyrika“)
- K. Donelaitis („Metai“)
- A. Mickevičius („Konradas Valenrodas“, „Krymo sonetai“, „Gražina“)
- A. Baranauskas („Anykščių šilelis“, „Dainu dainelę“)
- V. Kudirka („Eilėraščiai“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“)
- Maironis („Pavasario balsai“)
- J. Biliūnas („Kūdikystės sapnai“, „Kliudžiau“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė“, „Lazda“)
- J. Tumas-Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“)
- V. Krėvė („Šiaudinėj pastogėj“, „Milžinkapis“, „Antanuko rytas“, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, „Galvažudys“, „Skerdžius“)
- V. Mykolaitis-Putinas („Vivos plango, mortuos voco“, „Būties valanda“, „Langas“, „Prometėjas“, „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“)
- J. Savickis („Novelės“)
- H. Radauskas („Eilėraščiai“)
- S. Nėris („Eglė žalčių karalienė“, „Anksti rytą“, „Pavasario balsai“, „Prie didelio kelio“)
- B. Sruoga („Milžino paunksmė“, „Giesmė apie Gediminą“, „Dievų miškas“)
- A. Škėma („Balta drobulė“, „Saulėtos dienos“)
- Just. Marcinkevičius („Kalba, pasakyta Vilniaus katedros aikštėje laidojant 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvusius lietuvius“)
- M. Katiliškis („Miškais ateina ruduo“)
- J. Aputis („Užšalusios skulptūrų akys“, „Šviečiančios vilko akys“, „Novelės“)
- S. Geda („Giesmė apie pasaulio medį“)

Privalomi konteksto autoriai:
- Šatrijos Ragana („Irkos tragedija“, „Vyšnios“, „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Sename dvare“)
- Vyt. Mačernis („Sonetai „Metai“, „Laiškai“, „Vizijos“, „Eilėraščiai“)
- Br. Krivickas („Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“, „Eilėraščiai“)
- M. Martinaitis („Padainuok man“, kurį rasite „Tautosakos ir tradicijų tęstinumas (darbo, švenčių dainos, V. Povilionienės pasakojimai ir dainos, postfolkloras, folkrokas)“)
- J. Vaičiūnaitė („Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Poezija“, „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“)
- J. Kunčinas („Baltųjų sūrių naktis“, „Kilnojamosios Röntgeno stotys“, „Didžiosios Žiurkės šešėlis: vieno miestelio istorijos“)
- M. Ivaškevičius („Žali“)
- V. Šekspyras („Sonetai“, „Hamletas“, „Ričardas III“, „Romeo ir Džuljeta“, „Makbetas“)
- J. V. Getė („Faustas“)
- F. Kafka („Metamorfozė“)

Kas skaito ir rašo, duonos neprašo ;) Sėkmės!