Vilniaus Pilaitės gimnazijos 2023 2024 m.m. mokinių priėmimo tvarka

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216

Prašymas ir visi jį papildantys dokumentai teikiami tik internetu Vilniaus m. savivaldybės e. sistemoje: https://svietimas.vilnius.lt/

Prašymus per e. sistemą teikia ir mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą (II klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Pilaitės gimnazijoje pagal aukštesnio lygio programą (III-IV kl.). Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės (21.4. papunktis). Naujos ugdymo sutartys pasirašomos tik per e. sistemą.

Priklausančią pagal gyvenamąją vietą mokyklą galima pasitikrinti: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Rekomenduojama prašymą pateikti kartu su visais priėmimo be eilės, pirmumo teisę užtikrinančiais ir mokymosi pasiekimus iliustruojančias dokumentais (duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinami automatiniu būdu).

Prašymai ir visi jį papildantys dokumentai e. sistemoje teikiami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vėliau koreguojami arba papildomi negavus pakvietimo. Su priėmimo grafiku galima susipažinti adresu: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/01/PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-PER-E.-SISTEMA-GRAFIKAS.pdf.

Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2023 m. birželio 1 d. pagal patvirtintą priėmimo komisijos darbo grafiką. Sprendimą dėl priėmimo mokytis priima gimnazijos priėmimo komisija.

/daugiau/

Dėl dokumentų pristatymo į gimnazijos raštinę

Sutarčių  pasirašymas vyksta Vilniaus švietimo elektroninėje sistemoje.  Eilutės gale paspauskite geltoną mygtuką ,,suformuoti sutartį", o toliau vykdykite nurodymus.

Įstojusieji į gimnazijos raštinę (naujas pastatas, Tolminkiemio 2d) rugpjūčio 29-31 dienomis 8.00-12.00 ir 13.00- 16.00 val. pristato:
1) nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą (gali būti elektroninė);
2) vieną  mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm  mokinio pažymėjimui);
3) I  kl. gimnazistai pristato 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (turėti kopiją), II kl. gimnazistai – I klasės pasiekimų pažymėjimą, III kl. gimnazistai – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

 Gimnazijos raštinės telefono nr. 8-5-2307442.