2016. Informacija apie paslaugų sutartį

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 dalies punktu, informuojame, kad Vilniaus Pilaitės gimnazija po įvykusio mažos vertės pirkimo (apklausos būdu) pasirinko paslaugos tiekėją bei 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašė galutinio projekto išlaidų audito paslaugų sutartį su apskaitos ir kontrolės UAB ,,AUDITAS". Galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo kaina - 1998,00 eurai.

 

 

 

2020-04-05. Dėl 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo gimnazijai

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.
Nutarę  2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti deklaruodami savo metinius mokesčius elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formą (03 versija) ir ją teikia kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje: (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

2015. Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo rezultatai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų mažos vertės pirkime 261466 laimėjusia pripažinta mažiausią kainą pasiūliusi Gražinos Mackonienės įmonė.

Pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, su Gražinos Mackonienės įmone sudaryta maitinimo paslaugų teikimo sutartis. Sutartis sudaryta vieneriems metams su galimybe pratęsti sutartį vieneriems metams, bet ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.