2015. Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo rezultatai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų mažos vertės pirkime 261466 laimėjusia pripažinta mažiausią kainą pasiūliusi Gražinos Mackonienės įmonė.

Pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, su Gražinos Mackonienės įmone sudaryta maitinimo paslaugų teikimo sutartis. Sutartis sudaryta vieneriems metams su galimybe pratęsti sutartį vieneriems metams, bet ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.

2016. Informacija apie paslaugų sutartį

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 dalies punktu, informuojame, kad Vilniaus Pilaitės gimnazija po įvykusio mažos vertės pirkimo (apklausos būdu) pasirinko paslaugos tiekėją bei 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašė galutinio projekto išlaidų audito paslaugų sutartį su apskaitos ir kontrolės UAB ,,AUDITAS". Galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo kaina - 1998,00 eurai.

 

 

 

Informacija apie atlyginimus

Mokytojų atlyginimas skaičiuojamas pagal Švietimon mokslo ir sporto  ministerijos parengtą mokytojo atlyginimo skaičiuoklę.

2020-04-05. Dėl 1,2 procentų pajamų mokesčio skyrimo gimnazijai

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (1,2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.
Nutarę 1, 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti deklaruodami savo metinius mokesčius elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formą (03 versija) ir ją teikia kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje: (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

Formos pildymo pavyzdys

Pildydami formą nepamirškite:
a) prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose,
b) 1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;
c) 2 laukelyje įrašykite savo telefoną;
d) 3V laukelyje – savo vardą;
e) 3P laukelyje – savo pavardę;
f) 5 laukelyje - mokestinį laikotarpį-2017;
g) 6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;
h) E1 laukelyje – įrašykite 1,2;
i) E2 gimnazijos kodas – 190006438,
j) E4 mokesčio dalies dydis – 2 ,00;
k) E5 laukelyje galite iš karo nurodyti, jog paramą skirsite kelis metus.
Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresu:
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Rekvizitai:

Vilniaus Pilaitės gimnazija
Paramos gavėjo indentifikacijos numeris (kodas) 190006438.
Tolminkiemio g. 2D,  LT-06218 Vilnius, tel./faks. +370 5 2307442, rastine@pilaites.vilnius.lm.lt
Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (85) 230 7442

Ačiū.