2 %  lėšų už 2007 m. panaudojimo
ATASKAITA
2008-2009 m.m.

Surinkta: 54320,76 Lt.
Išleista: 53383,92 Lt.

  1. Kompiuterinei įrangai, mokymo priemonėms - 11966,29 Lt.
  2. Mokykliniams suolams, rašomosioms lentoms - 11349,00 Lt.
  3. Šviestuvams, apšvietimo lempoms - 8891,25 Lt.
  4. Paslaugoms - 8410,46 Lt (reagavimo signalizacijai - 1226,16 Lt, kopijavimo - 3542,81 Lt, spausdintuvų kasečių pildymui - 2352,75 Lt, odontologijos kabineto įrangos remontui ir profilaktikai - 877,52 Lt, kilimėlio keitimui - 411,22 Lt).
  5. Ūkio išlaidoms - 8932,83 Lt (inventoriui, įrangai, medžiagoms, valymo priemonėms - 6247,78 Lt, remontui (dažai, kitos reikalingos priemonės) - 2685,05 Lt).
  6. Renginių organizavimui - 1899,33 Lt.
  7. Kitos išlaidos (kanceliarinės prekės, popierius, mokinių draudimas) - 1934,77 Lt.

Likutis: 936,84 Lt.

2009-05-25