Ugdymo karjerai darbo grupė, darbo laikas

•  Laima Juškevičienė, tiksliųjų, gamtos mokslų, fizinio ugdymo ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, ugdymo karjerai grupės koordinatorė;
  Laima Pranskūnaitė, tikybos mokytoja, ugdymo karjerai konsultantė;
   Audronė Niūniavienė, informacinių technologijų mokytoja, ugdymo karjerai konsultantė.Darbo grupė koordinuoja karjeros paslaugų teikimą mokykloje, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, teikia konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams.

Visus, kurie nori išmokti geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, lengviau apsispręsti savo karjeros kelyje kviečiame apsilankyti pas ugdymo karjerai specialistus..

 

Konsultacijų grafikas:

 Pirmadienis    8.00 - 8.45    Laima Pranskūnaitė  222 kab.

 Pirmadienis    14.45 - 15.30  Audronė Niūniavienė  242 kab.


Pastaba. Dėl konsultacijų Jums patogiu kitu laiku galima tartis individualiai.