Mokinių parlamento prezidentė 2019 m.


Mokinių parlamento prezidentė Miglė Variakojytė  (3g kl.)

Mokinių parlamento veikla