PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 17 d.
sprendimu Nr. 1-874