2010. Projektas „Išsaugokime gamtą mūsų vaikams“


get.php


Nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. Pilaitės vidurinė mokykla dalyvauja Comenius projekte „Išsaugokime gamtą mūsų vaikams“ . Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 

Comenius mokyklų partnerystė - tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas yra stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

„Išsaugokime gamtą mūsų vaikams“
Preserving nature for our children

Comenius partnerystės santrauka:

Šis projektas vykdomas su partneriais iš šešių Europos valstybių (Portugalija, Bulgarija, Slovakija, Turkija, Rumunija) ir pristatys nuostatas, požiūrius, motyvaciją ir elgseną Europos paauglių, stengiantis geriau suprasti ekologinės kultūros tobulinimą ir todėl geriau saugoti ir suprasti vertę gamtos išteklių. Tai padės jiems tapti aktyvesniais saugant gamtą, praktiškai vadovautis principu „Mąstyk globaliai – veik vietiškai“.
Ekologinė atsakomybė yra pagrindas tvirto įsitikinimo siekiant ekologinių taisyklių laikymosi ir visiškas nepritarimas šių taisyklių laužymui, nesilaikymui. Mes kalbėsime apie ekologinę atsakomybę, tokiu būdu ekologinė kompetencija ir kultūra taps reguliaria dalimi Europos šalių individualaus ir socialinio gyvenimo.   Ši partnerystė taip pat didins mokinių įsisąmoninimą, suvokiant, kad svarstoma aplinkos problema gali būti visiškai tokia pati visose šalyse, net jei jos yra skirtingų kultūrų.
Projektas prisidės prie bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių, patirties pasikeitimo ir skatins pagarbą kultūrų skirtumams ir panašumams. Mokiniai ir mokytojai plėtos, pagilins savo žinias dirbdami komandoje. Tai padės jiems planuoti ir įgyvendinti savo klasės veiklas, naudojant naują informaciją ir naujas bendravimo technologijas.
Tai didins, stiprins plačią Europos kultūrų įvairovę, taip pat kartu įvertinant kad bendradarbiavimas tarp žmonių ir bendruomenių gali būti saugus, tvirtas, veiksmingas ir praturtinantis.

Partnerystės idėja ir tikslai mokykloje:

Projektas „Išsaugokime gamtą mūsų vaikams“ yra labai aktualus mūsų dienų gyvenime. Jis ne tik nagrinės labai aktualias problemas, bet ir mokys mokinius ekologinės kultūros, supažindins su ekologinėmis taisyklėmis, didins mokinių supratimą ir būtinybę saugoti aplinką.Tai galimybė mokiniams įgyti daugiau žinių, taip pat mokytis kalbą. Mokiniai mokysis dirbti komandoje, planuoti ir įgyvendinti veiklas.
Projekto veiklos bus integruotos į anglų kalbos, biologijos ir teatro pamokas.
Užsiėmimas prasminga, teigiama veikla padeda vaikams save išreikšti, skatina teigiamą savęs vertinimą ir visokeriopą, pozityvų asmenybės tobulėjimą.
Ši projektinė veikla, tai viena iš sąlygų plėtoti moksleivių saviraišką ir gerinti asmenybės socializaciją. Todėl vaiko visuomeniškos asmenybės ugdyme racionalus ugdymo organizavimas ir panaudojimas turi ypač didelę pedagoginę – psichologinę reikšmę.
Projekto integravimas į teatro veiklą leidžia atskleisti vaikams savo kūrybines galias, stiprinti ir lavinti teigiamas asmenybės savybes. Vaikai ne tik vaidins, bet ir patys aktyviai dalyvaus kuriant scenarijus, analizuojant savo meninę veiklą, pasiekimų rezultatus ir poveikį auditorijai. Dalyvaudami integruotoje veikloje vaikai plės savo akiratį, įgys dalykinių žinių ir tarsi savaime kelia gebėjimų, mokymosi bei pozityvaus elgesio motyvaciją. Be dalykinių žinių, jie taip pat lavina savo bendravimo, komunikacinius ir socialinius įgūdžius bendraamžių tarpe, platesnėje bendruomenėje ir kitų kultūrų kontekste. Teatro veikla neapsiriboja tik spektaklio kūrimo procesu, o taip pat skatina organizacinių gebėjimų lavinimą ir puoselėja atsakomybės jausmą.

Partnerystės struktūra
Escola Básica Integrada de Arrifes Ponta Delgada PT-Portugalija
Koordinuojančios institucijos pavadinimas: Miestas Valstybė
1 144th Secondary school “Narodni buditeli" Sofia BG - Bulgarija
2 Spojena skola Ruzomberok Ruzomberok SK - Slovakija
3 ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ KOLEJİ Ankara TR - Turkija
4 Scoala cu clasele I - VIII "Ferdinand" Constanta RO - Rumunija
5 Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla Vilnius LT - Lietuva

 

 

Numatytos veiklos ir laukiami rezultatai:

- Azorai (Portugalija) atsakingi už veiklų koordinavimą ir intensyvų bendradarbiavimą tarp mokyklų. Taip pat už projekto logotipą ir kalbų vadovą.
- Turkai atsakingi už projekto internetinio puslapio sukūrimą;
- Bulgarai atsakingi už projekto gamtos knygos sukūrimą ir leidybą;
- Slovakai atsakingi už DVD (video) produkciją;
- Lietuviai atsakingi už lankstinuko, brošiūros sukūrimą, kuriame atsispindės, kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies pagrindiniai faunos ir floros simboliai.
- Rumunai atsakingi už projekto laikraščio sukūrimą.

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos projekto ,,Išsaugokime gamtą mūsų vaikams"  vykdytojai, 2010
Projekto narių susitikimas Ankaroje, 2010 m. spalio 11-15 d.
Edukacinė kelionė (Vilnius- Medvėgalis - Palanga-Kuršių Nerija-Vilnius) į Lietuvos pajūrio saugomas teritorijas,2010m. lapkričio 5-6 d.
Ekologinė viktorina ,,Lietuvos saugomos teritorijos", 2010-11-10
Logotipo konkursas, 2010 m. spalis - lapkritis
Foto konkurso „Kraštovaizdis aplinkosaugos aspektu I etapas ,,Rudens spalvos", 2010 m. lapkričio 5-17 d.
Geriausi logotipai, 2010-11-25
Foto konkurso  „Kraštovaizdis aplinkosaugos aspektu I etapo geriausios nuotraukos, 2010-11-25
2010-11-30 vyko tradicinis anglų kalbos rašinio konkursas tema ,,Išsaugokime gamtą mūsų vaikams"
2010-12-15 vakaronė - konkursas ,,PNOC šalių kultūra"
Kelionė po Neries kraštovaizdžio draustinį, 2011-01-30
Foto konkurso II etapas ,,Žiemos išdaigos", 2011
Foto konkurso II etapo rezultatai, 2011
Vis dar žiema..., 2011
Svečiai iš Slovakijos, 2011-05-12
Edukacinė- pažintinė kelionė į Trakus, 2011-05-19
Technologijų pamoka svečiams, 2011-05-18
Koncertas svečiams, 2011-05-18
PNOC veiklos dienoraštis, 2011 m. gegužės 12-20 d.
Ekskursijos Vilniuje, 2011-05-13
Kelionė į Kuršių Neriją, 2011-05-17
Atsisveikinimo vakaronė, 2011-05-19

Produktai:
Kalendorius 2012
Lankstinukas ,,Augalija ir gyvūnija", 2012

PNOC narių susitikimas Turkijoje Ankaros mieste
, 2012
2012 m. kovo 28d, Ankaroje
Mokinių atsiliepimai apie kelionę į Turkiją, 2012
2012 m. kovo 29 d.
2012 m. balandžio 2 d., išvyka į Kapadokiją
PNOC narių išvyka į Slovakiją, 2012