2014. „Kuriame respubliką“ kraštotyrinis projektas „Atgal į ateitį“

 

Pilaitės gimnazijoje startavo „Kuriame respubliką“ kraštotyrinis projektas „Atgal į ateitį“

 

000kuriameateiti2014

Nacionalinis projektas „Atgal į ateitį“ skirtas Lietuvos, kaip tėvynės – tėvų ir protėvių žemės – geresniam pažinimui ir supratimui. Šis projektas - tai sudėtinė projekto „Kuriame Respubliką“ dalis. Jis kilo iš Alytaus Putinų, Kalvarijos Sangrūdos, Šiaulių Didždvario gimnazijų ir Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos pilietinių iniciatyvų, įgyvendintų pirmajame projekto „Kuriame Respubliką“ etape.

Nuo 2014 metų prie projekto veiklos prisijungė ir Pilaitės gimnazija. Pirmaisiais projekto dalyviais tapo kraštotyros būrelio mokiniai bei jų vadovas Paulius Bakanas, administracijos atstovė - skyriaus vedėja Rūta Pačkauskienė.

 

Prie Pilaitės gimnazijos kraštotyrinės idėjos realizavimo maloniai prisidėjo ir sutiko pasidalinti sukaupta informacija archeologas Zenonas Baubonis, kuris vykdė kasinėjimus Pilaitės piliakalnio teritorijoje. Kadangi gimnazistai pradėjo aktyviai domėtis apie Pilaitės vietovę rašytais kūriniais ir rašytojais, gyvenusiais Pilaitėje, pasidalinti savo žiniomis sutiko VU humanitarinių mokslų daktarė Brigita Speičytė bei humanitarinių mokslų daktarė, Pilaitės bendruomenės tarybos narė, jos tinklaraščio įkūrėja ir tvarkytoja Angelė Šarlauskienė.

Laikui bėgant, prie projekto prisijungė kiti gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Jie pasidalino grupėmis, kurios vykdo skirtingo pobūdžio veiklą. Jie visą darbą suskirstė į etapus.

Už komunikavimą ir viešuosius ryšius šio projekto metu atsakingi IIIb klasės gimnazistai Aušra Abraitytė ir Nedas Petravičius.

00100kuriameateiti2014

 

Projekto etapai:

  • vesti pamokas M. Mažvydo progimnazijos mokiniams;
  • su dailės mokytojų pagalba piešti Pilaitės praeitį, rengti parodas ir sukurti pasaką “Pilaitės vaiduoklis”;
  • domėtis ir rinkti istorinės asmenybės Onos Radvilaitės Mostovskos gyvenimo faktus ir bandyti susisteminti šios moters biografiją;
  • sukurti video filmą, kuriame būtų atskleisti Pilaitės praeities faktai ir įdomi bei naudinga informacija apie gyvenamąjį rajoną.

 

VEIKLA

 

Kraštotyros būrelyje dalyvaujantys mokiniai ir iki prisijungimo prie projekto rinko informaciją apie Pilaitės mikrorajono praeitį.

 

2014 m. sausio mėnesį besidomėdama O. R. Mostovka II klasės gimnazistė Arina Kondratovič, dalyvaujanti projekte „Atgal į ateitį“, garsios moters kūryboje atrado pasaką "Pilaitės vaiduoklis". Buvo labai netikėta rasti kūrinį apie Pilaitę, ypač kai rašytoja yra tokia žymi moteris, - teigė gimnazistė. Kadangi projekto dalyviai planavo vesti pamokas Martyno Mažvydo progimnazijos penktokams, šis kūrinys buvo įtrauktas į pamokos programą. Tačiau O. R. Mostovskos pasakojimas pasirodė esąs ilgas ir sudėtingas jauniesiems mokinukams, todėl projekto dalyvė Arina, padedant lietuvių kalbos mokytojai Jolantai Šveckutei, perrašė pasaką taip, kad ji taptų suprantama bet kokio amžiaus paaugliui.

 

00200kuriameateiti2014

 

2014 m. kovo 26-28 dienomis Pilaitės gimnazijos projekto „Atgal į ateitį“ dalyviai, vadovaujami istorijos mokytojo Pauliaus Bakano, vedė istorijos pamokas Martyno Mažvydo progimnazijos penktokams. Gimnazistai pristatė Pilaitės mikrorajono istoriją ir jos įžymybes, plačiai išdėstė Pilaitės pilies ir dvaro istoriją, žemėlapiuose parodė teritorinį vietovės išsidėstymą, papasakojo apie kiekvieną giminę, valdžiusią Pilaitės dvarą. Taip pat ypatingas dėmesys buvo skirtas garsiausiai moteriai, gyvenusiai dvare - O. R. Mostovskai. Penktokai buvo supažindinti su autorės kurta „Pilaitės vaiduoklio“ istorija ir turėjo galimybę pasijusti rašytojais bei pabaigti šį kūrinį (pritaikytą jaunesniajai auditorijai). Po kūrybinės užduoties kiekvienas mokinys gavo lapą su šeimų, valdžiusių Pilaitės dvarą, herbais ir turėjo išanalizuoti juos bei išryškinti pasikartojančias herbų detales. Žinios, įgytos antrojoje užduotyje, puikiai pravers dailės pamokų metu, - sakė aktyviai prisijungusi prie projekto „Atgal į ateitį“ dailės mokytoja Daiva Varslavėnienė.

 

003

 

2014 m. sausio – gegužės mėnesiais moksleiviai, prisijungę prie projekto dailės grupės, piešė O. R. Mostovskos portretą, stengėsi atspindėti jos asmenybę, pasitelkdami gotikinį raštą ir visas galimas dailės priemones. Vaikinai gamino Pilaitės pilies maketą, taip iškeldami teorinį pilies vaizdą į realybę. Taip pat buvo piešiami Pilaitės dvaro garsiųjų šeimų herbai. Dailės grupė kryptingai siekė vizualizuoti projekto metu įgytas žinias ir jas perteikti vaizdu.

 

2014 m. kovo – gegužės mėnesiais video grupė, kurią sudarė mokiniai Nedas Petravičius, Šarūnas Visockas ir Eligijus Špejeras, pagal visą iki tol kitų grupių narių surinktą informaciją pradėjo kurti video filmą apie Pilaitės istoriją. Filmavimas vyko keliais etapais. Pirmasis jų buvo balandžio 26 dieną, kai iš archeologo Zenono Baubonio buvo imamas interviu prie išlikusių senosios Pilaitės objektų. Antroji dalis vyko gegužės 23 dieną, kai filmavimo grupė bandė surasti ir įamžinti legendinį “Pilaitės vaiduoklį”. Ir trečiasis, paskutinis filmavimo etapas, vyko birželio 4 dieną, kai istorikė Anglelė Šarlauskienė labai išsamiai prieš kamerą papasakojo Pilaitės svarbiausius istorinius įvykius, apie juos išsakė savo nuomonę ir taip pat pasidalino įžvalgomis apie Pilaitės mikrorajojo ateitį.

 

2014 m. gegužės mėnesį moksleiviai, dalyvaujantys projekte, davė interviu Pilietinės visuomenės institutui. Buvo gyvai filmuojama parodomoji pamoka Martyno Mažvydo progimnazijos aštuntokams. Po jos gimnazistės, vedusios pamokas, aptarė tokių pamokų naudą ir reikšmę, kalbėjo apie pilietiškumo svarbą bei žinias ir patirtį, įgytą projekto metu.

 

2014 m. gegužės 20 dieną vyko ekskursija su projekto dalyviais, istorijos mokytoju Pauliumi Bakanu ir archeologu Zenonu Bauboniu į Pilaitės dvaro teritoriją, malūną bei kitus tyrinėjamus objektus. Gimnazistai gavo neįkainojamos informacijos apie anksčiau buvusius statinius ir jų išsaugojimą iki šių dienų, vizualiai susipažino su Pilaitės istorinėmis vietomis bei galėjo užduoti  klausimų bendradarbiauti sutikusiam archeologui. Buvo aplankyta vandens malūno teritorija, dvaras, jo priestatai, išlikę iki šiandienos, Pilaitės pilies griuvėsiai, piliakalnis, tvenkiniai bei paties archeologo Z. Baubonio darbo vieta. Ekskursijos tikslas buvo vizualiai įtvirtinti žinias, įgytas vykdant projektą apie Pilaitę.

 

00400kuriameateiti2014

 

00500kuriameateiti2014.jpg

 

2014 m. gegužės 27 dieną vyko diskusija apie projektą „Atgal į ateitį“, kurioje dalyvavo Pilaitės gimnazistai Arina Kondratovič, Aušra Abraitytė ir Nedas Petravičius bei projekto „Kuriame Respubliką“ konsultantė ir Pilietinės visuomenės instituto ekspertė Agnė Markauskaitė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas Ščiukaitis, projekto „Atgal į ateitį“ vadovė Rugilė Šablinskaitė. Diskusijos metu buvo aptarti projekto rezultatai. Gimnazijos mokiniai pristatė savo vykdyto projekto idėją ir jos įgyvendinimą bei aptarė projekto „Atgal į ateitį“ svarbą ir naudą.

00600kuriameateiti2014

00700kuriameateiti2014

 

 

2014 m. birželio 4 dieną Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko “Kuriame respubliką” projekto organizatorių surengta konferencija ir prie projekto prisijungusių mokyklų parodos mugė, kurioje buvo pristatomi kiekvienos mokyklos per metus atlikti kraštotyros darbai. Mūsų Vilniaus Pilaitės gimnazija pristatė dailės grupės atliktus darbus, pilies maketą, Pilaitės valdytojų herbus, per visą darbo laikotarpį surinktą informaciją ir video grupės kuriamo filmo ištraukas.

 

 

00900kuriameateiti2014

Filmas, 2014