Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Vilniaus Pilaitės gimnazijoje

Gruodžio 14–15 d. Pilaitės gimnazijos bendruomenės nariai buvo kviečiami susipažinti su atrinktais „Dalyvaujamojo biudžeto“ mokinių projektais ir juos įvertinus balsuoti elektroniniu būdu.

Šio projekto pagrindinis  tikslas – įgyvendinti Dalyvaujamąjį biudžetą mokykloje, kad visi mokyklos mokiniai būtų įtraukti į viešųjų sprendimų priėmimą. 

Iniciatyva įgyvendinama kartu su „Edu Vilnius“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriumi (TILS).   

Pristatome „Dalyvaujamojo biudžeto“  įgyvendinimo etapus.

Praeitų metų Dalyvaujamojo biudžeto geriausios idėjos nugalėtojai (IIIg klasės mokiniai) I–II klasių mokiniams per pilietiškumo ir ekonomikos pamokas pristatė savo patirtį įgyvendinant projektą.

Ekonomikos ir pilietiškumo pagrindų pamokose I–II klasių mokiniai, dirbdami grupėse, kūrė dalyvaujamojo biudžeto idėjas, susipažino su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais ir tvarumo idėjomis, rinko geriausias dalyvaujamojo biudžeto idėjas savo klasėse.

 I–II klasėse buvo rengiami mokinių projektai ir jų pristatymai pagal iš anksto paruoštą ir suderintą modelį. Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus (idėjos pavadinimą, naudą mokyklai, tvarumo principus, finansinę sąmatą, vizualizaciją), atrinktos geriausios idėjos mokyklos bendruomenei (po vieną idėją nuo kiekvienos klasės). 

2023 m. buvo atrinkti du darbai, kitą dalį tinkamų mokinių iniciatyvų padės įgyvendinti pati mokykla savo lėšomis, todėl už jas balsuojama nebuvo.

 Sveikiname Dalyvaujamojo biudžeto idėjos nugalėtojus 2b klasės mokinius už jų projekto idėją – „Švarus vanduo – sveiki vaikai!“.

Kviečiame susipažinti su mokinių projekto pristatymu: https://docs.google.com/presentation/d/141_3LDrAvp1Wpco0eUhnmV5FK1yIVhBeDR7C1k-gk04/edit#slide=id.p4