2023-06-13. Išrašas mokinių priėmimo komisijos posėdžio prototokolo

NUTARTA: Į atsilaisvinusias vietas pirmiausiai pakviesti mokinius, priskirtus mokyklos aptarnavimo teritorijai.

  1. Į Pilaitės gimnazijos III kl. laisvas vietas pakviesti mokinius, pagal priskirtą teritoriją ir suminį pirmumo ir papildomų taškų skaičių, turinčių pirmumą:

Prašymo reg. Nr.  MOK 

Taškų  

suma

115443

21.4. papunktis

115790

4.5 

2. Į Pilaitės gimnazijos II kl. laisvas vietas pakviesti mokinius, pagal priskirtą teritoriją ir suminį pirmumo ir papildomų taškų skaičių, turinčių pirmumą:

 Prašymo reg. Nr.  MOK 

 

Taškų  

suma

112646

3,472

3. Į Pilaitės gimnazijos I kl. laisvas vietas pakviesti mokinius, pagal priskirtą teritoriją ir suminį pirmumo ir papildomų taškų skaičių, turinčių pirmumą:

Prašymo reg. Nr.  MOK 

Taškų  

suma

115423

4,718

115563

4

115599

4

115404

2

115451

2

103899

1