Fizikos mokytojos Renatos Nemeikienės stažuotė CERN'e

CERN-LT konsorciumas ir Lietuvos vyriausybė, dalyvaujant Vilniaus universitetui, 2023 m. vasario mėn. paskelbė fizikos mokytojų atranką stažuotei „Baltic teacher programme 2023“ Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN). Iš viso buvo atrinkta 10 fizikos mokytojų iš Lietuvos. Džiugu, kad tarp jų buvo ir Pilaitės gimnazijos fizikos mokytoja Renata Nemeikienė.

Stažuotės programos tikslas – padėti mokytojams įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo programas, supažindinant su moderniąja fizika ir jos poveikiu visuomenei.

Mokytojai anglų kalba išklausė paskaitas apie CERN naudojamus mokslinius įrenginius, naudojamas kompiuterines technologijas, daleles, antimedžiagą, Visatos sandarą ir evoliuciją. Buvo organizuotos ekskursijos siekiant apžiūrėti skirtingų tipų greitintuvus, CERN kompiuterių centrą (CCC), Centrinį valdymo centrą (SC).

Gimnazijos mokytojai didžiausią įspūdį paliko didysis sinchrociklotronas ir CMS detektorius (šių įrenginių pagalba 2012 m. buvo atrastas higso bozonas). Įrenginiai yra ~100 metrų gylyje, dėl vykdomų mokslinių tyrimų ir greitintuve vykstančių procesų įvesta griežta kontrolė, dėvimi šalmai, saugumo instrukcijos dėl radiacijos pavojaus neleidžia pamiršti, jog esama ypatingame objekte. Dar mokytojai buvo supažindinti su skirtingomis metodikomis, kaip skirtingo amžiaus vaikams pristatyti įvairių rūšių greitintuvus bei CMS, ATLAS, ALICE, LHCb detektorius.

Akivaizdu, kad įgyta unikali patirtis ir žinios padės mokytojai diegti atnaujintą bendrųjų programų turinį, sudominti moksleivius šiuolaikine fizika ir motyvuoti rinktis naujos kartos fizikos, inžinerijos ar informacinių technologijų profesijas.
Informacija ir nuotraukos R. Nemeikienės