Vilniaus Pilaitės gimnazijos 2023 2024 m.m. mokinių priėmimo tvarka

Vilniaus Pilaitės gimnazijos 2023 – 2024 m.m. mokinių priėmimo tvarka

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216 

Prašymas (26 punkto dalys) ir visi jį papildantys dokumentai teikiami tik internetu Vilniaus m. savivaldybės e. sistemoje: https://svietimas.vilnius.lt/ 

Prašymus per e. sistemą teikia ir Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos II klasę ir pageidaujantys tęsti mokymąsi III-IV kl. Tik Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos II klasę, į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės (21.4. papunktis). Naujos ugdymo sutartys bus pasirašomos tik per e. sistemą.

Siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programą pirmiausia priimami mokytis asmenys, gyvenantys Pilaitės gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tik esant laisvų vietų gali būti priimami asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės, tačiau ne Pilaitės gimnazijai priskirtoje teritorijoje ir vėliau tie asmenys, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniaus Savivaldybėje. 

Kai asmenys yra ne iš Pilaitės gimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos ir esant laisvų vietų, vadovaujamasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Pilaitės gimnazijos priėmimo komisijos patvirtintais kriterijais.

Priklausančią pagal gyvenamąją vietą mokyklą galima pasitikrinti: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools 

Rekomenduojama prašymą pateikti kartu su visais priėmimo be eilės, pirmumo teisę užtikrinančiais ir mokymosi pasiekimus iliustruojančiais dokumentais (duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinami automatiniu būdu).

Prašymai ir visi jį papildantys dokumentai e. sistemoje teikiami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vėliau koreguojami arba papildomi negavus pakvietimo. Su priėmimo grafiku galima susipažinti adresu: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/01/PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-PER-E.-SISTEMA-GRAFIKAS.pdf.  

Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2023 m. birželio 1 d. pagal patvirtintą priėmimo komisijos darbo grafiką. Sprendimą dėl priėmimo mokytis priima gimnazijos priėmimo komisija.

/daugiau/