2023-02-23. Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokaVasario 23 dieną II d klasės mokiniai mokėsi integruotoje lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokoje. Naujas mokymo metodas mokiniams buvo  įdomus, didino mokymosi motyvaciją, skatino mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. Mūsų gimnazijoje integruotas mokymas yra viena iš prioritetinių sričių. Integruotą pamoką organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Inga Razulevičiūtė ir informacinių technologijų mokytoja Sigita Pedzevičienė.

Reportažas I. Razulevičiūtės