2022. Konferencijos ,,Mano gera savijauta mokykloje: realybė ar siekiamybė?“

Paaugliai ypač jautriai reaguoja į mokykloje išgyvenamas nesėkmes. Dėl to gali atsirasti fizinės ir psichinės sveikatos  problemų, impulsyvus,
rizikingas elgesys, nutrūksta įprasti socialiniai ryšiai ir pan.

Psichologinė gerovė, gera emocinė savijauta  sąlygoja mokinių  gerus mokyklinius pasiekimus, sėkmingą dalyvavimą bendroje veikloje,  palankius santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Geri santykiai, jaučiamas palaikymas, parama ir bendradarbiavimas formuoja teigiamą mokinių požiūrį į mokyklą, mokymąsi, stiprina  jų psichologinį atsparumą, skatina bendruomeniškumą.

Konferencijos ,,Mano gera savijauta mokykloje: realybė ar siekiamybė?“ tikslas – atkreipti dėmesį į mokinių psichologinę savijautą mokykloje ir aptarti emocinės sveikatos stiprinimo svarbą. Konferencijoje pranešimus skaitė 11-os ugdymo įstaigų atstovai. Jų tarpe ir mūsų gimnazijos dvyliktokės Karolina ir Eliza. Merginų pranešimo tema „Paauglių emocinis pasaulis“. Konferencijos metu buvo siekiama atkreipti dėmesį į veiksnius, formuojančius mokinių savijautą ir saugios mokyklos aplinkos svarbą mokinių fizinei bei emocinei gerovei. Socialinė pedagogė V. Ratiukienė