2020-01-23. Prevencinis piešinių konkursas ,, Gyvenk sveikai - jauskis gerai"


2019 m. lapkričio 25-29 dienomis gimnazijoje vyko prevencinė veiksmo savaitė ,, Saugi valstybė - saugus aš".
Vienas iš šios savaitės renginių, tai piešinių konkursas ,,Gyvenk sveikai - jauskis gerai". Konkurse dalyvavo visi norintys I - III klasių mokiniai. Jo idėja - skatinti sveikos gyvensenos suvokimą bei įprasminimą, stiprinti ir ugdyti atsakomybę už savo ir kitų sveiktą, propaguoti sveiką gyvenseną, diegti sveikos gyvensenos principus kasdienėje veikloje.
Konkursui buvo atrinkta 15 gimnazijos mokinių piešinių. Balsavimas  skelbtas per el.dienyną, balsuoti galėjo visi mokytojai, mokiniai, tėvai.
Daugiausia balsų surinko ir 1 vietą užėmė - Edvinas Burba I b klasė, 2 vieta - Laura Černyškovaitė II b klasė,  3 vieta - Ilzė Jašinskaitė  III c klasė.
 
Mokiniai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.
 
VGK pirmininkė Laima Juškevičienė
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Priedų sritis