Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektas

 

logorasting2015
Pilaitės gimnazija dalyvauja
respublikiniame medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projekte, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą.

 

Gimnazija laimėjo atranką (iš respublikos iš viso atrinkta 60 mokyklų komandų), planuoja įgyvendinti tokias veiklas:

· Suderinti lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų, informacinių technologijų ir dailės programų turinį bendrai MIR veiklai nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki lapkričio pirmos savaitės.

· Integruoti skirtingų dalykų programas į formalią ir neformalią mokinių veiklą (lietuvių k., pilietiškumo pagrindų, informacinių technologijų, dailės pamokose, mokinių savivaldoje (Mokinių Parlamente), žurnalistikos būrelyje ir kt.):

 

· Pilietiškumo pamokose mokiniai mokosi skyrius „Visuomenė ir žiniasklaida“ ir „Nacionalinis saugumas“, iš jų turinio pasirenka vieną iš 16-os temų. Ruošdamiesi individuliai konsultuojasi su mokytojais ir pildo jų turinį informacinių technologijų pamokose - elektroninėje leidyboje. Pamokose sukuria temos vaizdinio idėją pirmąjam lankstinuko puslapiui, paruošia juodraštinį logotipą arba reklaminį vaizdą dailės pamokai. Remdamiesi straipsnio rašymo taisyklėmis, paskutiniam lankstinuko puslapiui parašo straipsnelį pasirinktąja tema.

· Lietuvių kalbos pamokos pradedamos nuo mokymosi rašyti straipsnį, mokytojos konsultuoja mokinius.

· Per informacinių technologijų pamokas mokomasi elektroninės leidybos, ruošiamas individualus darbo pristatymas lapkričio mėnesio pirmąjai savaitei. Mokiniai išleidžia lankstinuką, kurio viršelyje išspausdintas temos pavadinimas, logotipas, reklama ar kt. vaizdinė medžiaga, atskleistas individualios temos turinys, o paskutiniame puslapyje parašytas straipsnis.

· Dailės pamokose mokiniai kuria reklamą, logotipą ar kitą vaizdinį pagal pasirinktą temą.

· Bibliotekoje ir IT kabinete (242) kuriamas informacinis centras.

· Organizuojamos atviros įskaitinės baigiamosios pamokos.

 

Kita veikla

· Nuo lapkričio mėnesio iki birželio pirmos savaitės gimnazijoje vykdomas tradicinis informacinių tecnologijų inegruotas projektinis darbas „Svetainės kūrimas“ (dalyvauja įvairių dalykų mokytojai).

· Vaiko gerovės komisijos, dorinio ugdymo, dailės, pilietiškumo pagrindų ir Pilaitės gimnazijos Mokinių Parlamento bendra veikla – organizuojama „Savaitė prieš žalingus įpročius“ (lapkričio mėn.), „Savaitė be patyčių“ (kovo mėn.) - antireklamos kūrimas, „Mobilus kinas“- filmuoti klipai.

· Pilietiškumo pagrindų ir Pilaitės gimnazijos Mokinių Parlamento pamokos ir akcija „Antipropagandos diena“. Veiklos vykdomos pamokų ir vienos iš ilgųjų petraukų metu: Lietuvos kariuomenės atsovo, Seimo nario Pauliaus Saudargo padėjėjo Vytauto Sinicos (pagal galimybes) paskaita- susitikimas su mokiniais (klasės bus derinamos), II-ų klasių mokinių darbų paroda.

 

 

Gimnazijos MIR projekto komanda: R. Pačkauskienė, P.Bakanas, B. Norkuvienė,  I. Masonaitė – Katilienė, A. Niūniavienė.
UPC seminaras, 2015
Baigiamasis MIR renginys, 2015
Ataskaita