2014. Gimnazijoje startuoja Tarptautinis AIESC projektas ,, Living Diversity“ („Gyvenimo įvairovė“)

 

004tarpaisec2014
Pagrindinė projekto tema – šalių nacionalinė ir globali kultūra.
Projektas vyks 2014 m. kovo 21 – gegužės 9 dienomis.

006tarptautaisec2014

 

Projekto tikslai:

* Skatinti toleranciją, jaunų žmonių tarpkultūriškumo supratimą;

* Suprasti ir kovoti su socialinėmis problemomis;

* Mažinti moksleivių užimtumo, motyvacijos, savirealizacijos problemas.

;

Pamokų temos:

· Stažuotojo šalies ir kultūros pristatymas;
·
Lyderystė;
·
Komandinis darbas;
·
Popamokinės veiklos svarba;
·
Efektyvūs mokymosi metodai.
001tarptautaisec2014

Pamokas ves stažuotojai iš Indijos, Italijos ir Kinijos.
002tarptautaisec2014

003tarptautaisec2014