2014-2015 m.m.

Gimnazijoje dirba 48 mokytojai, iš jų
2 mokytojai ekspertai,
24 mokytojai metodininkai,

19 vyr. mokytojų,
3 mokytojai.

Dorinio ugdymo

Tikybos

Laima Pranskūnaitė, mokytoja metodininkė

Etikos

Rūta Milašienė, vyr. mokytoja

Psichologijos

Rasa Bubnienė, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos

Lina Gečienė, mokytoja metodininkė
Laima Matijoškienė, mokytoja metodininkė
Inga Masonaitė - Katilienė, mokytoja metodininkė
Milda Minderienė, vyr. mokytoja
Jolanta Šveckutė, mokytoja metodininkė
Rūta Pačkauskienė, mokytoja metodininkė


Anglų kalbos

Oksana Andrukonienė, vyr. mokytoja
Roma Balčiūtė, mokytoja metodininkė
Sigita Daugirdienė, mokytoja
Danutė Jankūnaitė, vyr. mokytoja
Jūratė Norkūnienė, mokytoja metodininkė
Elytė Sandanavičienė, vyr. mokytoja


Rusų kalbos

Danguolė Bučienė, mokytoja ekspertė
Eirida Daukšienė, mokytoja metodininkė
Tatjana Piskunova, vyr. mokytoja

Prancūzų kalbos

Virginija Žekonytė - Petrikienė, vyr. mokytoja

Vokiečių kalbos

Genoefa Galeckienė, mokytoja metodininkė

Istorijos

Paulius Bakanas, vyr. mokytojas
Kornelijus Šinkūnas, vyr. mokytojas
Irena Valušienė, mokytoja metodininkė

Matematikos

Julijus Kulviecas, vyr. mokytojas
Irena Medelinskaitė, mokytoja metodininkė
Sigita Pedzevičienė, vyr. mokytoja
Laima Valienė, vyr. mokytoja
Laima Visminienė, mokytoja metodininkė

Ekonomikos

Rasa Juodviršienė, vyr. mokytoja

Informacinių technologijų


Audronė Niūniavienė, vyr. mokytoja
Sigita Pedzevičienė, vyr. mokytoja

Gamtos, biologijos

Irena Balčiūnienė, vyr. mokytoja
Vilma Jočienė, mokytoja metodininkė

Chemijos

Jolita Kniškienė, vyr. mokytoja
Edita Krunienė, mokytoja

Fizikos

Alma Paliulienė, mokytoja metodininkė
Alina Žemaitaitienė, vyr. mokytoja

Geografijos

Darius Česnavičius, mokytojas ekspertas
Vilma Pundienė, mokytoja metodininkė

Dailės

Milda Tverkutė, vyr. mokytoja
Giedrė Slavinskienė, mokytoja metodininkė

Braižybos

Giedrė Slavinskienė, mokytoja metodininkė

Muzikos

Gražina Makelienė, mokytoja
Rita Kriaučionienė, mokytoja metodininkė

Choreografijos

Violeta Likšienė, mokytoja metodininkė

Technologijų

Eglė Bertulienė, mokytoja metodininkė
Albertas Klimavičius, vyr. mokytojas

Kūno kultūros

Jūratė Raškauskienė,  mokytoja metodininkė
Daiva Kapčinskienė, mokytoja metodininkė
Virginija Šniokienė,  mokytoja metodininkė