2017-11-27 - 12-01. Prevencinė veiksmo savaitė ,, Mes elgiamės atsakingai“
Lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko prevencinė veiksmo savaitė ,, Mes elgiamės atsakingai“. Savaitės tikslas: kurti sveiką, saugią užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką gimnazijoje.
Prevencinės savaitės metu bibliotekos vedėja B. Norkuvienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Balčiūnienė parengė literatūros parodą ir stendą ,,Mes elgiamės atsakingai“. I –ų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje ,,Sveika mityba“, kurią vedė anglų k. mokytojos O. Andrukonienės paruošti IV-ų klasių mokiniai, per pilietiškumo pamokas piešė ,,Antireklamą“. Pravestos netradicinės pamokos anglų kalba ir Vilniaus Gabijos gimnazijos 5,8 klasių mokiniams ,,Healthy eating“ ir ,, Alcohol, smoking and drugs“.
Mokinių parlamentas savaitės metu vykdė tyrimą apie mokinių savijautą gimnazijoje ,,Bitučių šeima“, bei organizavo akciją ,, Pūsk balionus, o ne dūmus“.
Prevencinės savaitės metu buvo atliktas patyčių lygio nustatymo tyrimas, socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė ir psichologė Rasa Bubnienė pravedė mokymus mokytojams ,,Kuriame mokyklą be patyčių“.
Vyko ir viktorina I-ų klasių mokiniams ,, Pasirink atsakingai“, kurios metu mokiniai įgijo daugiau žinių apie medžiagas žalojančias organizmą. Šios žinios skatins juos susimąstyti ar verta jas vartoti, bei padės suprasti, kad laisvalaikį smagiai galima praleisti ir be psichiką veikiančių medžiagų.
Prevencinę savaitę užbaigė debatai, kuriuos paruošė mokytoja I. Valušienė tema ,,Pranešimas apie netinkamą elgesį – skundimas ar pareiga“.
Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios savaitės organizavimo.
VGK pirmininkė, skyriaus vedėja Laima Juškevičienė