2016. Konkurso ,,Geriausiai pamokas lankanti klasė" rezultatai

100_89151padekagerlank2016

Mokinių nenoras lankyti mokyklą yra ne tik švietimo sistemos, bet ir visos valstybės nuostolis, todėl jau kuris laikas mūsų gimnazijoje ieškoma būdų šiai problemai spręsti. Vienas iš tokių  konkursas ,,Geriausiai pamokas lankanti klasė". Šio konkurso tikslas -  ugdyti mokinių pareigingumą ir atsakomybę.
Konkursą organizuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisija kartu su administracija. Konkurse dalyvauja I-IV klasės. Pagrindinis prizas - piniginė suma pasirinktai kelionei mokslo metų pabaigoje.

Skelbiame 2015- 2016 m.m. rezultatus (Žr. gimnazijos direktoriaus įsakymą).

 

100_89091geriausiailankanti2016
100_89111geriausiailank2016
100_89131gerlank2016

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Laima Juškevičienė