2016. Sveika, saugi, patraukli mokykla

Lapkričio 28 - gruodžio 2 d.d. gimnazijoje vyks prevencinė veiksmo savaitė:
,,Sveika, saugi, patraukli mokykla".

 
Savaitės renginių tikslas: Bendradarbiaujant su bendruomenės nariais, kurti sveiką, saugią, patrauklią ugdymosi aplinką.

 


PATVIRTINTA
Gimnazijos Direktoriaus
įsakymu Nr. V-
168, 2016-11-17

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJA

PREVENCINĖ VEIKSMO SAVAITĖ
,,SVEIKA, SAUGI, PATRAUKLI MOKYKLA“

Eil. Nr

Veiklos pavadinimas

 

Data

Laikas

Atsakingi

1.

Debatai ,,Mokyklinė uniforma turėtų būti privaloma“

2016-11-28

5 pamoka

I.Valušienė

2.

Edukacinė prevencinė pamoka apie viešąją tvarką

2016-11-28

I kl.-3 pam.

III kl.- 4 pam.

Vilniaus m. savivaldybės viešosios tvarkos skyrius

V.Ratiukienė

3.

Anglų k. pamoka

,,Sveika mityba“

2016-11-29

2 pam. – Ib

7 pam. - Ia

O.Andrukonienė

4.

Pilietiškumo pamoka ,,Antireklama"

2016-11-29

4 pam.- Ib

P.Bakanas

5.

Tinklinio varžybos:

1.5PK – Pilaitės gimnazija

2.Policijos rėmėjai – Pilaitės gimnazija

2016-11-30

13.30 val.

L.Juškevičienė

V.Ratiukienė

V.Šniokienė

D.Kapčinskienė

J.Raškauskienė

6.

Pilietiškumo pamoka ,,Antireklama"

2016-11-30

4 pam.- Ig

K. Šinkūnas

7.

Anglų k. pamoka

,,Sveika mityba"

2016-12-01

2 pam. – Ih

3 pam. - Ig

O.Andrukonienė

8.

Edukacinė prevencinė pamoka apie viešąją tvarką

2016-12-01

II kl.-4 pam.

IV kl.- 5 pam.

Vilniaus m. savivaldybės viešosios tvarkos skyrius

V.Ratiukienė

9.

Pilietiškumo pamoka ,,Antireklama"

2016-12-02

6 pam.- Ib

P.Bakanas

10.

Akcija ,,Pūsk burbulus, o ne dūmus“

2016-12-02

I-IV kl.

Mokinių parlamentas

 

----------------------------------------------------------------------------------------
Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Laima Juškevičienė