VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS PATALPŲ RAKTŲ, APSAUGOS SIGNALIZACIJOS KODŲ, MATERIALAUS TURTO IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS