Elektroninio dienyno aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktoriaus
2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-403
(2016 m. gegužės 31 d. Nr. V-112 redakcija)