2020-06-26. Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vertinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Pilaitės gimnazijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 18 d.
 įsakymu Nr. V- 115
(2020 m. sausio 10 d. įsakymo
  Nr. V-4 redakcija; 2021-02-12 Nr. V-14 redakcija)