2013. K. Binkiui - 120

001binkiuui1202013

Lapkričio mėn. 8 - 22 dienomis gimnazijos bibliotekoje surengta literatūros paroda

" K. Binkis - lietuvių literatūros pradininkas ir ryškiausias atstovas" 120 -osioms  metinėms paminėti.

007binkiui120pamin2013

Simonui Daukantui - 220

1003838_080simonas2013
Gimnazijos bibliotekoje parengta paroda spalio 28 d. gimusiam "SIMONUI  DAUKANTUI - 220" - skirta lietuvių tautos istorikui, švietėjui, pasižymėjusiam ne tik dideliais darbais, bet ir savo asmenybės unikalumu. Be to, jis pirmasis parašė Lietuvos istoriją gimtąja lietuvių kalba ("Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių").
1003838_078simonas2013

2012. ,, Projektas AKIM"

P1013837m
Mokyklos biblioteka kartu su projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ komanda džiaugiasi gautais  22 kultūros žurnalais ( žurnalų sąrašą pateikiame apačioje). AKIM komanda kviečia Jus prisijungti prie Lietuvos meno kūrėjų asociacijos svetainės www.lmka.lt, kur nuo šiol nuolat atnaujins informaciją apie projekto AKIM eigą, rezultatus, skelbs projekto naujienas. Kviečia prisijungti, pasidomėti projektu ir jo naujienomis, o netrukus bus galima naujienas ir užsiprenumeruoti.

2013 m. gegužės mėn.. AKIM naujienos

005akimbibliotnaujien2013geg
Gimnazijos biblioteką jau pasiekė projekto AKIM 2013 metų balandžio ir gegužės mėnesio žurnalai:
 
Kultūros barai   Nr. 4, 5;
Metai   Nr. 4, 5-6;
Naujasis židinys  Nr. 3;
Literatūra ir menas  Nr. 14-22;
Knygų Aidai   Nr. 2;
Kelionė su Bernardinai lt.  Nr. 2;
 
Kviečiame užsukti į biblioteką.
Bibliotekininkės