2016. Pūsk muilo burbulus, o ne dūmus

Burbulai2.2016
2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis gimnazijoje vyko prevencinė veiksmo savaitė „Sveika, saugi, patraukli mokykla“. Viena iš šiai savaitei skirtų veiklų – akcija „Pūsk muilo burbulus, o ne dūmus“
. Gruodžio 2-ąją Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje ,,Pūsk muilo burbulus, o ne dūmus".

2016. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

0011bepatyc2016

Kiekvienais metais kovo pabaigoje ,,Vaikų linija" inicijuoja ,,Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ", kurios pagrindinis tikslas keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Mūsų gimnazija taip pat įsitraukė į šią kampaniją ir visą savaitę vykdė edukacines veiklas.

2016. Netradicinė anglų kalbos pamoka

Oksana1netradicineanglukpamoka20161

2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis gimnazijoje vyko prevencinė veiksmo savaitė „Sveika, saugi, patraukli mokykla“. Viena iš šiai savaitei skirtų veiklų buvo netradicinė anglų kalbos pamoka, vedama visiems devintokams.

2016. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių"

,,Vaikų linija" kovo 14-20 dienomis  jau septintą kartą inicijuoja ,,Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ", kviesdama visus įsivertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad vaikai galėtų užaugti be patyčių.

Mūsų gimnazija prisijungia prie šios iniciatyvos įtraukdama bendruomenę į veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir jų stabdymui. Skelbiame savaitės renginių planą.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Laima Juškevičienė

 

2016. Sveika, saugi, patraukli mokykla

Lapkričio 28 - gruodžio 2 d.d. gimnazijoje vyks prevencinė veiksmo savaitė:
,,Sveika, saugi, patraukli mokykla".

 
Savaitės renginių tikslas: Bendradarbiaujant su bendruomenės nariais, kurti sveiką, saugią, patrauklią ugdymosi aplinką.

2015. Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ"

100_7776pattycioas2015

Iniciatyvą organizuojanti „Vaikų linija“ pakvietė dalyvauti ir palaikyti „Veiksmo savaitę“ įstaigas, kurios nori kartu stabdyti patyčių plitimą mūsų šalyje. Pilaitės gimnazijos Vaiko gerovės komisija atsiliepė į šį kvietimą ir kaip kiekvienais metais kovo mėnesio paskutinę savaitę gimnazijoje organizavo „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2015“..

2016. Konkurso ,,Geriausiai pamokas lankanti klasė" rezultatai

100_89151padekagerlank2016

Mokinių nenoras lankyti mokyklą yra ne tik švietimo sistemos, bet ir visos valstybės nuostolis, todėl jau kuris laikas mūsų gimnazijoje ieškoma būdų šiai problemai spręsti. Vienas iš tokių  konkursas ,,Geriausiai pamokas lankanti klasė". Šio konkurso tikslas -  ugdyti mokinių pareigingumą ir atsakomybę.
Konkursą organizuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisija kartu su administracija. Konkurse dalyvauja I-IV klasės. Pagrindinis prizas - piniginė suma pasirinktai kelionei mokslo metų pabaigoje.

Skelbiame 2015- 2016 m.m. rezultatus (Žr. gimnazijos direktoriaus įsakymą).

 

VGK komisija 2014-2015 m.m.

ĮSAKYMAS

DĖL GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 (Žin., 2010-12-31 Nr. 157-7969) 14 straipsnio 5-7 punktais ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos
darbo organizavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2011 balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, bei
Vilniaus Pilaitės gimnazijos „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo tvarkos aprašu“
patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2012 spalio 12 d. įsakymu Nr. V-
56

s u d a r a u Gimnazijos Vaiko gerovės komisiją:

1. LAIMA JUŠKEVIČIENĖ, tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

2. VIRGINIJA RATIUKIENĖ, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. ZOTIKAS POPOVAS, gimnazijos direktorius;

4. RASA BUBNIENĖ, psichologė;

5. IRENA VALUŠIENĖ, istorijos mokytoja, II b klasės auklėtoja;

6. OKSANA ANDRUKONIENĖ, anglų kalbos mokytoja, III c klasės auklėtoja;

7. BIRUTĖ NORKUVIENĖ, bibliotekininkė;

8. NEDAS PETRAVIČIUS, IV b klasės mokinys, MP prezidentas;

9. RŪTA MILAŠIENĖ, etikos mokytoja, IV b klasės auklėtoja, VGK sekretorė.