2019-02-28. Pasieniečio profesijos pristatymas gimnazijoje

          Vasario 28 d. mūsų gimnazijoje apsilankiusi Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė pristatė pasieniečio profesiją gausiai susirinkusiems vyresniųjų klasių mokiniams.
          Per paskaitą buvo pristatoma pasieniečio profesija bei stojimo į Pasieniečių mokyklą galimybės. Gimnazistai išgirdo ir  apie asmenų įtraukimą į nusikalstamas veikas ir prekybą žmonėmis.
          Kitoje paskaitoje Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė Jolita Kuncaitienė pristatė VSAT veiklą ir  funkcijas, papasakojo apie tai, kokias užduotis ir kada tenka atlikti  kinologams. Ir paskaitų pabaigoje  buvo parodytas filmas apie pasieniečių gyvenimą.
         Išklausę paskaitas, jaunuoliai aktyviai dalyvavo diskusijose. Džiugina tai, kad keli mokiniai nutarė prisijungti prie  Vilniaus pasienio rinktinės Jaunojo pasieniečio būrelio narių.
        Su bendruomenės pareigūnėmis buvo aptartos bendradarbiavimo ir bendrų renginių organizavimo galimybės. 

Autorius Dovilė Sabaliauskienė ir  socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė