PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos
2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A15-242/21(2.1.4E-BEU)