2019-06-21. Kandidatų, priimtų į I-III gimnazines klases, sąrašai.

2019 m. birželio 21 d. priėmimo komisijos nutarimu (protokolas Nr. 3) skelbiame kandidatų (nurodomas Vilniaus švietimo elektroninės sistemos registracijos numeris), priimtų į  I, II, III gimnazijos klases, sąrašus ir mokymo(si) sutarčių pasirašymo datas.

Klasė

Kandidatai Mokymo(si) sutarčių pasirašymo laikas
Ia 43509    38407    42090    33542    33369    40159    43094    43423    35865    39009    38801    42558    40838    32925    39667    40565    34989   34985     40765    43038    42098    43088    40690    41497    35860    43735    43182    38254

2019-08 -26
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

Ib 33986    34111    37654    40231    42896    34005    34151    42135    42043    41986    42154    36424    40210    41123    42705    39308    42212    42000    37319    37531    36818    39003    41739    36495    34652    37148    36571    37684    41828

2019-08 -27
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.
Ic 40262    42322    32483    41703    40900    38495    44000    42593    38293    42627    39664    43158    41626    38925    42276    32559    38998    36879    42089    38966    43513    42001    40737    41269    40940    41074    43193 

2019-08 -27
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

Id

32949    38798    42032    38202    40063    40023    38947    33097    34948    32370    38156     41522    39820    33404    38037    39181    36238    43449    39879     39522    37079    41553    34729    36455     38828   36349

2019-08 -28
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

Ie 43342    37778    39981    40417    40045    43174    43307    42978    42765    43027    39359    43173    31897    41914    43233    38036    40171    38740    43237    43111    39316    43436    43230    43077    41674    39063    38201    41675    43472

2019-08 -28
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

Ip 38884    40794    40871    35316    39232    40223    42960    42128    39096    37163    36999    41683    35738    43030    38774    43319    36387    41812    42947    35187    42785    41928    39327    43207    38195

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

 IIc  39320

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

IId  42062

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

 IIp  40488  

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

IIIb 36809    43418    43422    43426

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.

IIIp 43316

2019-08 -29
Nuo 8.000 val. iki 16.00 val.


Trišalių sutarčių  (mokinio, vieno iš tėvų ir gimnazijos direktoriaus) pasirašymo laikas (2019 m. rugpjūčio 26 - 29 d.) nurodomas kiekvienam kandidatui Vilniaus švietimo elektroninėje sistemoje.

Įstojusieji į gimnaziją sutarties pasirašymo dieną pristato:
1) nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
2) dvi  mokinio amžių atitinkančias nuotraukas (25 mm x 32 mm);
3) I  kl. mokiniai pristato 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (turėti kopiją), II kl. mok. – I klasės pasiekimų pažymėjimą, III kl. mok. – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą; 
4) asmens  tapatybės  dokumento  kopiją.

Jeigu negalėsite atvykti nurodytu laiku, prašome informuoti ir susitarti dėl kito laiko. Gimnazijos raštinės telefono nr. 8-5-2307442.