2023-02-22 . Visuotinis II ų kl. mokinių tėvų susirinkimas