2022-03-10. Padėka dailės mokytojai G. Slavinskienei