Dėl izoliacijos

1. Sprendimo pakeitimas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c

nformacija apie aktualių teisės aktų pakeitimus.

 

Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Įsigaliojo nuo 2022-01-24.

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktualios informacijos apibendrinimas:

 1. 7 d. izoliacija mokiniams taikoma tik tais atvejais, jei vaikas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu COVID-19 liga sergančiu asmeniu.
 2. Jei vaikai turėjo didelės rizikos kontaktą mokykloje su COVID-19 liga sergančiu asmeniu (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), testuojami greitojo antigeno testais (toliau – GAT) pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.) arba izoliuojami 7 d.
 3. 7 d. izoliacija taikoma įstaigos personalui, jei turėjus kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu yra atsisakoma testuotis GAT pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.).
 4. Jei ugdymo įstaigos personalo turėtas didelės rizikos kontaktas su COVID-19 liga sergančiu asmeniu buvo mokykloje, asmuo neturi izoliuotis, tačiau yra rekomendacija testuotis GAT pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.).
 5. Tiems asmenims, kuriems taikoma 7 d. izoliacija po turėto kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacija skaičiuojama nuo dienos, kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo rezultatas.
 6. Jeigu asmuo yra teigiamo kaupinio narys, tačiau PGR tyrimo neatlieka – taikoma 7 dienų izoliacija (anksčiau taikyta 10 dienų).
 7. Izoliuoti asmenys gali palikti izoliavimo vietą prireikus užtikrinti laikomų ūkinių gyvūnų gerovę ir fiziologinius poreikius, kai tai įmanoma padaryti išvengiant kontakto su kitais asmenimis. Palikus izoliacijos vietą būtina dėvėti veido apsaugos priemones.

 

V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Įsigaliojo 2022-01-22.

Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Izoliacija gali būti nutraukiama po 10 dienų (pacientas laikomas pasveikusiu) nuo teigiamo PGR ar antigeno tyrimo paėmimo dienos, jei pacientas nesikreipė į ASPĮ ir turimais kontaktais nepavyko su juo susisiekti (anksčiau izoliacija buvo nutraukiama po 20 dienų).


Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai: 

 1. Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 
 2. Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.

 

(priedas)

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
 • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

 • izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
 • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

 

Ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

 

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje ir turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
 • izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis GAT pagal algoritmą.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas 

 

Primename: 

 • Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.
 • Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 
 • Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.

 

 1. Sprendimo pakeitimas Nr. V-383 ,,Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr 

Pagrindinis pasikeitimas – sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.

 

Pridedame Sveikatos apsaugos ministerijos algoritmus (žr. pridėta):

 1. Kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai.
 2. Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu.
 3. Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu.
 4. Kaip elgtis, jei sąlytis su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą.
 5. Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir pirminio profesinio ugdymo įstaigose.
 6. Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu tęstinio profesinio mokymo, suaugusiųjų neformalaus švietimo ir aukštojo mokslo studijose (darbuotojams ir ugdytiniams).