GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA GIMNAZISTAMS


Šių mokslo metų spalio – gruodžio mėn. gimnazistai aktyviai dalyvavo  ŠMSM inicijuotos GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOS renginiuose. Programa buvo siekiama sumažinti nuotolinio mokymo(si) pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę, sukurti kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę sugrįžus į klases. 
Auklėtojai, pasitarę su auklėtiniais, turėjo galimybę rinktis jiems labiausiai tinkantį .užsiėmimą  iš pasiūlytų beveik 500 programų. I-ų klasių gimnazistai dažniausia rinkosi bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių užsiėmimus, o vyresniems aktualiausios pasirodė nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymo programos.
Programos įgyvendinimo gimnazijoje koordinatorė Rasa Bubnienė