Padėka IVa kl. mokiniui Jonui Kairiui

Sveikiname ir džiaugiamės