2021-12-06. Prevencinė veiksmo savaitė ,,Vaiko labui"


2021 m. lapkričio 29  d. - gruodžio 3 d. gimnazijoje vyko prevencinė veiksmo savaitė  ,,VAIKO LABUI"

Tikslas : Kurti sveiką, saugią, gimnazijos aplinką, užkertančią kelią smurtui, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams".
1. Klasės valandėlės anglų kalba apie žalingus įpročius Ia,b.e klasėse.Vedė IV a klasės mokinys Jonas Kairys ir IVp klasės mokinys Emilis Mikulskis.Paruošė mokytoja Oksana Andrukonienė
2. Viktorina ,,Vaiko labui" apie sveiką gyvenseną ir žalingus įpročius.Parengė istorijos lyderių klubas ir mokytoja Irena Valušienė


3. Vilniaus m. mokyklų konferencija ,,Vaiko gerovės komisijos funkcijų įgyvendinimo aktualijos, pasidalijimas patirtimi".
Organizatorius gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir Vilniaus m.tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius.
PROGRAMA
4. Atsakomybės ugdymas per savanorišką veiklą.
Dalyvavo:Jaunimo Europos komanda, Raudonasis kryžius, Maltiečiai, Lietuvos liberalus jaunimas, Lietuvos Moksleivių sąjunga.
Organizavo gimnazijos Mokinių parlamentas ir mokytojas Paulius Bakanas