2021-10-05. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO SVEIKINIMAS