2021-09-13. Padėka geografijos mokytojai Vilmai Pundienei