2021-09-13. Padėka IV a klasės mokiniui Jonui Kairiui