Vilniaus miesto mokinių nuotolinė konferencija „Ką norėčiau pasakyti mokytojui kitapus ekrano...“

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį. Atsižvelgiant į spaudoje skelbiamus mokinių straipsnius, siunčiamus laiškus specialistams, pasitarus su vyresnių klasių mokiniais, gimnazijos švietimo pagalbos specialistams kilo idėja organizuoti konferenciją „Ką norėčiau pasakyti mokytojui kitapus ekrano...“. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių bendravimą aptariant nuotolinio ugdymo karantino metu įgytas patirtis. Konferencijos uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybę saugiai reikšti savo mintis;
  • Skatinti mokinius dalintis jausmais ir emocijomis;
  • Palaikyti mokinių gerą emocinę savijautą;
  • Formuoti mokinių kritinio mąstymo įgūdžius;
  • Skatinti mokyklų bendradarbiavimą, mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymą.
  • Iš gautų mokinių laiškų ir pranešimų sukurti virtualią knygą.

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 60 mokinių iš įvairių Vilniaus miesto gimnazijų. Sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja Lina Juškevičienė ir Pilaitės gimnazijos pagalbos vaikui skyriaus vedėja Laima Juškevičienė. Pranešimus skaitė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos ir, žinoma,  mūsų gimnazijos mokiniai. Buvo gauti keli anoniminiai mokytojams skirti laiškai, kuriuos perskaitė Mentorystės programoje dalyvaujančios dvyliktokės. Išklausę pranešimus mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje. Antroje konferencijos dalyje pranešimą skaitė Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto psichologė doc. daktarė Sigita  Girdzijauskienė. Ji pristatė tyrimą „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės ir galimybės ekosisteminiu požiūriu“.

Konferenciją moderavo gimnazijos dvyliktokės Ieva ir Orinta. Konferencijos partneriai - Vilniaus miesto Vaiko gerovės komisija.